Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Přijďte se podívat - srdečně zveme!

Škola zveřejnila harmonogram školního roku 2022-23, včetně termínů absolventských, maturitních a přijímacích zkoušek.

Škola zveřejnila nové informace pro ubytované na domovech mládeže a strávníky školní jídelny ve školním roce 2022-23.

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla otevírá ve školním roce 2022/23 Přípravný kurz hudební nauky.

Více informací v přiloženém plakátu (.pdf)

Formulář přihlášky do kurzu ke stažení (.doc)

Škola zveřejnila pro uchazeče o studium podmínky přijímacích zkoušek a kriteria hodnocení uchazečů.

Přijímací řízení se týká jak studia na konzervatoři, tak na střední škole.

 

 

Přihlašte se