Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Čištění klávesových nástrojů bude probíhat vždy v pondělí 14:30–18:30 h.
Zajišťovat jej budou dle harmonogramu žáci oboru „klavír“ pod vedením prof. T. Fučíka.
Žádáme vyučující v jednotlivých učebnách o spolupráci!
(7. 11.–28. 11. - ladírny)

 

 

Škola zveřejnila podrobnosti k organizaci a program Dne otevřených dveří, který se bude konat dne 19.10. 2022 od 12 do 18 hodin v areálu školy.

Důležitá informace pro maturitní ročníky: Škola zveřejnila materiály k maturitním zkouškám ve školním roce 2022–23.

Škola zveřejnila harmonogram školního roku 2022-23, včetně termínů absolventských, maturitních a přijímacích zkoušek.

Škola zveřejnila nové informace pro ubytované na domovech mládeže a strávníky školní jídelny ve školním roce 2022-23.

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla otevírá ve školním roce 2022/23 Přípravný kurz hudební nauky.

Více informací v přiloženém plakátu (.pdf)

Formulář přihlášky do kurzu ke stažení (.doc)

Škola zveřejnila pro uchazeče o studium podmínky přijímacích zkoušek a kriteria hodnocení uchazečů.

Přijímací řízení se týká jak studia na konzervatoři, tak na střední škole.

 

 

Oznamovací systém pro whistleblowery

Naše škola zřídila anonymní schránku důvěry  - systém Whispero, který funguje online a nepřetržitě. Nyní můžete posílat své podněty či připomínky zcela anonymně. Oznámení zaslaná do schránky čte a vyhodnocuje "ombudsman" - osoba stojící mimo struktury školy. Tento řešitel v případě potřeby navrhuje řešení oznámených případů, případně je řeší ve spolupráci s ředitelkou školy.

Přihlašte se