Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Umělecké aktivity jsou nejdůležitější součástí konzervatorního studia v oborech Hudba a Zpěv.

 

Škola pořádá pravidelné interní a veřejné koncerty, které se konají v krásném barokním sále v budově školy. Studenti účinkují i na četných akcích, které se konají v jiných koncertních a společenských sálech v Praze či v dalších českých městech. Koncertní činnost studentů škola výrazně podporuje, vědoma si důležitosti umělecké praxe pro budoucí profesi absolventů.


Naši nejlepší studenti se účastní, a často velmi úspěšně, národních i mezinárodních interpretačních či skladatelských soutěží.


Pravidelně se na konzervatoři konají mistrovské kurzy a workshopy s předními českými i zahraničními interprety a pedagogy.


K dalším uměleckým aktivitám v rámci studia na konzervatoři patří hudební projekty, do kterých se zapojují pěvci, instrumentalisté i školní sbor. Může jít o nastudování operního představení, oratorního díla či samostatné aktivity komorního orchestru či sboru a dívčího pěveckého ansámblu Carmina lucis. Někteří mimořádně úspěšní studenti již v průběhu studia působí v profesionálních hudebních tělesech a operních divadlech a škola se jim snaží pomoci skloubit studium s pracovními závazky.

 

Akce určené pro veřejnost škola oznamuje na svých webových stránkách v sekci novinek a aktualit a propaguje je též na domácí stránce.

 

Přihlašte se