Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Jedním z dominantních a nejkrásnějších prvků paláce je bezesporu velký koncertní sál, pojmenovaný pro prvním řediteli konzervatoře - Sál Jana Drtiny. Ne vždy tomu tak bylo, na začátku 19. století byl dům využíván jako nájemní a v historických interiérech s výzdobou docházelo k necitlivým stavebním úpravám. Stropy byly sníženy, velký sál byl rozdělený příčkami na tři části a nástěnné malby byly omítnuty. Palác měl být dokonce zbourán, po mnoha protestech bylo však rozhodnutí městské rady zrušeno a začala restaurace interiérů a odstraňování příček ve velkém sále.

koncertní sál Jana Drtiny

Nástěnné malby v sálu jsou iluzivní, navazují na architekturu a spolu s další výzdobou vytváří jednotný celek, tvořící alegorické výjevy. Přesné datování a autorství vnitřní výzdoby paláce není známo, má se zato, že podstatná část pochází z doby pražského pobytu švýcarského malíře Jana Rudolfa Bysse v letech 1689 – 1713, který se v té době podílel na výzdobě několika pražských paláců, včetně Strakova paláce.

 

Koncertní sál byl 8. listopadu 2012 pojmenován po PhDr. Janu Drtinovi, dlouholetém řediteli školy. Koncertní sál Jana Drtiny dnes využívá škola pro umělecké účely, probíhá zde řada interních koncertů, koncertů pro veřejnost a sál je rovněž pronajímán, jako důstojné místo pro umělecký koncertní zážitek.

Formuláře a dokumenty ke stažení

Pronájem sálu - formulář (dokument Word)

Kalkulace cen pronájmu prostor (dokument pdf)

Přihlašte se