JANA DEYLA

Konzervatoř a střední škola

PRAHA

110
let hudební historie

V původně gotickém paláci v srdci starobylé Prahy se již více než 110 let skrývá hudební škola.
Za tu dobu se původní hudební škola pro nevidomé rozrostla v moderní hudební konzervatoř a jedinečnou školu ladičů a klavírníků.

24. červen 2022

Škola zveřejnila nové informace pro ubytované na domovech mládeže a strávníky školní jídelny ve školním roce 2022-23.

Novinky

8. červen 2022

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla otevírá ve školním roce 2022/23 Přípravný kurz hudební nauky.

Více informací v přiloženém plakátu (.pdf)

Formulář přihlášky do kurzu ke stažení (.doc)

18. květen 2022

Škola zveřejnila pro uchazeče o studium podmínky přijímacích zkoušek a kriteria hodnocení uchazečů.

Přijímací řízení se týká jak studia na konzervatoři, tak na střední škole.

 

22. březen 2022

Oznamovací systém pro whistleblowery

Naše škola zřídila anonymní schránku důvěry  - systém Whispero, který funguje online a nepřetržitě. Nyní můžete posílat své podněty či připomínky zcela anonymně. Oznámení zaslaná do schránky čte a vyhodnocuje "ombudsman" - osoba stojící mimo struktury školy. Tento řešitel v případě potřeby navrhuje řešení oznámených případů, případně je řeší ve spolupráci s ředitelkou školy.

1. únor 2022

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla podepsala v únoru 2022 memorandum o spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS).

 

Kulturní události

25. červen 2022

Na Bertramce opět zněly Mozartovy árie v podání českých i zahraničních studentů uměleckých škol.

17. červen 2022

Naši úspěšní studenti, Vojtěch Pelka (kontratenor), Emma Balunová (soprán) a Anna Flajšmanová (soprán), vystoupili na Koncertě vítězů 41. ročníku mezinárodní Duškovy pěvecké soutěže.

12. červen 2022

Dívčí pěvecký ansámbl Carmina lucis, jehož členky jsou studentkami KJD v oboru klasický zpěv, vystoupil na večerním koncertě v neděli 12. června v Sukově síni Rudolfina

24. květen 2022

17. května 2022 Konzervatoř a střední škola Jana Deyla uspořádala koncert pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Ing. Věry Kovářové pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).

+ Hudební konzervatoř
+ Střední škola
+ Domov mládeže
+ Jídelna

Uzavřený areál hudební konzervatoře a střední školy nabízí svým studentům kompletní zázemí, včetně ubytování a stravování. Studenti tak mohou po celý den používat školní vybavení ke zdokonalování svých dovedností.

Číst dál...

Školní vzdělávací program

Naše škola nabízí výuku hry na širokou škálu hudebních nástrojů, výuku hudební teorie, ladění klavírů, klavírnictví a všeobecně vzdělávacích předmětů. To vše ve formě běžné výuky nebo individuálních, speciálních výukových plánů určených pro studenty s zdravotním postižením. Zejména pak pro zrakově postižené.

Klávesové nástroje

Klávesové nástroje

klavír, varhany, akordeon, cembalo

Strunné nástroje

Strunné nástroje

housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara

Dechové dřevěné nástroje

Dechové dřevěné nástroje

příčná a zobcová flétna, hoboj, klarinet, saxofon

Dechové žesťové nástroje

Dechové žesťové nástroje

trubka, trombon, tuba

Bicí nástroje

Bicí nástroje

bicí, marimba

Skladba

Skladba

kompozice a hudební teorie

Klasický zpěv

Klasický zpěv

klasický a operní zpěv a vystupování

Populární zpěv

Populární zpěv

populární zpěv a vystupování

Ladění klavírů

Ladění klavírů

ladění, opravy a renovace klavírů a příbuzných nástrojů

Přihlašte se