Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Organizace školního roku a provoz školy ve školním roce 2021–22

Informace k hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 (dokument PDF)

Jmenování členů komise pro absolutoria (dokument PDF)

Jmenování členů komise pro maturitní zkoušku (dokument PDF)
Harmonogram školního roku 2021-22, včetně organizace a termínů maturitních zkoušek (dokument PDF)

Organizace a obsah maturitních a absolventských zkoušek ve školním roce 2021-22 (dokument PDF ze dne 30.9.2021)

 

Směrnice COVID-19

Dodatek č. 28 ke směrnici COVID-19: Provoz školy od 22.11.2021 (dokument PDF)

Dodatek č. 25 ke směrnici COVID-19: Provoz školy od 1.9.2021 (dokument PDF)

Dodatek č. 2 ke Směrnici COVID-19: Provoz školy v roce 2020/2021 (dokument PDF)

 

Jmenované umělecké rady

Rozhodnutí ředitelky školy ohledně jmenování a složení uměleckých rad najdete v kapitole o poradních orgánech školy.

 

Přihlašte se