Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

 

Operační program Jan Amos Komenský
Šablony I - Konzervatoř a SŠ J. Deyla Praha - Profesní rozvoj pedagogů a inovativní vzdělávání dětíčíslo jednací: MSMT-32291/2022-2
číslo výzvy: 02_22_003
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 971 786 Kč

dokument PDF

 

Přihlašte se