Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla sídlí v budově barokního Paláce Straků z Nedabylic.

Dr. Jan Deyl V roce 1910 zde známý český oftalmolog a univerzitní profesor MUDr. Jan Deyl otevřel Deylovu výchovnu slepých, kde se žáci učili řemeslným dovednostem, se záměrem připravit žáky na profesi učitele hudby a ladiče klavíru. Tento ústav vznikl jako dobročinné zařízení určené výchově slepé mládeže. Po 2. sv. válce došlo k diferenciaci působení pražských ústavů, pečujících o zrakově postižené a posléze i k jejich proměně na státní zařízení. Hudební výchova byla od roku 1948 svěřena Deylovu ústavu, v nové podobě Hudební školy pro slepé.
 Jan Drtina Postupem času nabývala na významu výuka hudby. Stává se tak hlavně díky práci a úsilí Jana Drtiny, nevidomého klavíristy, prvního a dlouholetého ředitele konzervatoře. Škola nesla název Hudební škola pro slepé, jejíž součástí se stává také ojedinělá ladičská škola. Jméno Jana Drtiny nese velký sál školy, který je po legendárním řediteli pojmenovaný.

 

Během doby škola několikrát změnila název, nicméně kontinuita, smysl a náplň činnosti zůstala zachována.  

Od roku 1960 do roku 1976 se jmenuje Střední škola hudební internátní a Odborná ladičská škola internátní, v roce 1976 je přejmenovaná na Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež a Odbornou ladičskou školu pro zrakově postiženou mládež. V roce 1992 se z úcty k zakladateli vrací jméno Jana Deyla do názvu a konzervatoř od té doby nese jeho jméno. Od roku 1992 se škola nazývá Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla, od roku 2006 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené a v současnosti je název Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace.

 

V září 2020 škola oslavila 110. výročí založení. 

Přihlašte se