Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Ve čtvrtek 14. prosince se konal tradiční Adventní koncert studentů KJD. Koncert zahájily fanfáry žesťového souboru KJD pod vedením Mgr. Josefa Zámečníka.
Vánoční atmosféru navodilo hned v začátku hudebně dramatické pásmo České jesličky, v němž vystoupili studenti Oddělení klasického zpěvu v režii MgA. Zdeny Puklické a za klavírního doprovodu BcA. Ahmada Hedara.
Následovala prezentace studentů hry na housle a hry na akordeon, v jejichž podání jsme vyslechli skladby Jeana-Marie Leclaira a Astora Piazzoli. Komorní orchestr KJD pod vedením Mgr. Zdeňka Zelby představil dílo Benjamina Brittena a doprovodil studentky klasického zpěvu ve vánočních zpěvech v orchestrálních úpravách skladatele Jaroslava Krčka.
Na závěr koncertu zaznělo Vánoční Hallelujah - směs populárních i tradičních vánočních zpěvů v podání studentů populárního zpěvu, na klavír je doprovodila prof. Lída Nopová.
Celým koncertem nás slovem provázela MgA. Zdena Puklická, slova poděkování a přání poklidně strávených Vánoc vyjádřila také ředitelka konzervatoře Mgr. Stanislava Lustyková, DiS.

Děkujeme všem účinkujícím, kteří na nás a naše hosty přenesli svými vystoupeními krásnou atmosféru blížících se Vánoc.

 

Přihlašte se