Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music
Emma Balunová

Emma Balunová a Karel Leskovec vystoupili 28. října 2022 ve Vladislavském sále na Pražském hradě na závěr ceremoniálu udílení státních vyznamenání prezidentem republiky.

 

Studentům naší konzervatoře se dostalo velké pocty, a to vystoupit při slavnostním ceremoniálu udílení státních vyznamenání v den Státního svátku 28. října 2022 ve Vladislavském sále na Pražském hradě, za přítomnosti prezidenta republiky, členů vlády, Parlamentu a Senátu ČR a dalších významných hostů.

Celý slavnostní akt přenášela v přímém přenosu Česká televize.

 

Samotné vystoupení našich studentů (úryvek z vysílání České televize):

 

 

Studentka 6. ročníku oboru klasický zpěv Emma Balunová (ze třídy MgA. D. Štěpánové), za klavírního doprovodu studenta oboru hra na klavír Karla Leskovce (ze třídy PaedDr. M. Wiesnerové) přednesli Smetanovu píseň "Kdo v zlaté struny zahrát zná" a národní píseň "Lásko, Bože, lásko".

Slavnostního večera se zúčastnili společně s ředitelkou školy Mgr.Stanislavou Lustykovou a její zástupkyní MgA. Danielou Štěpánovou.

 

 

Karel Leskovec doprovází na klavír vystoupení Emmy Balunové 

Karel Leskovec doprovází na klavír vystoupení Emmy Balunové

 

Emma Balunová ve Vladislavském sále

Emma Balunová ve Vladislavském sále

 

Emma Balunová během svého vystoupení ve Vladislavském sále Pražského hradu

Emma Balunová během svého vystoupení ve Vladislavském sále Pražského hradu

 

Karel Leskovec při zkoušce na vystoupení ve Vladislavském sále

Karel Leskovec při zkoušce na vystoupení ve Vladislavském sále

 

Srdečně blahopřejeme ke zcela výjimečné příležitosti a děkujeme za velmi pochvalné reakce návštěvníků večera i těch, kteří shlédli vystoupení v televizním přenosu.

 

 

Přihlašte se